Obec Chlum
Chlumokres Česká Lípa

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat:

  • Písemně
  • Osobně
  • e-mailem
  • Telefonicky

Kontakty na úřad obce, včetně úředních hodin naleznete zde...