Obec Chlum
Chlumokres Česká Lípa

Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Datum sejmutí: 15. 12. 2007