Obec Chlum
Chlumokres Česká Lípa

Obecně závazná vyhláška č.4/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Datum sejmutí: 14. 1. 2011