Obec Chlum
Chlumokres Česká Lípa

Poplatky

komunální odpad trvale bydlící: 840 Kč za osobu/rok

komunální odpad rekreanti: 840 Kč za objekt/rok 

splatnost poplatku: do 30.6.

poplatek za psa: 80 Kč/rok, každý další pes 120 Kč (splatnost do 28.2.)

poplatek z pobytu: 2 Kč/za započatý den (splatnost do 31.1. následujícího roku) 

poplatek za hrobová místa - dle smlouvy  (dle usnesení zast. 6/2010)

Platba poplatků  v hotovosti do pokladny OÚ Chlum nebo
na účet obce vedený u České spořitelny.

číslo účtu:  900984359/0800  

variabilní symbol: 1345+číslo nemovitosti

do textu pro příjemce uvádějte bližší informace k danému poplatku

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30